PRIMARIA COMUNEI ILOVITA

Judetul Mehedinti

PROIECTE INVESTITIONALE

    Retele de utilitati:
 • Alimentanea cu apa - localitatile comunei Ilovita nu dispun de alimentare cu apa in sistem centralizat, alimentarea cu apa facandu-se din fantani publice si private sapate si din izvoare,
 • Canalizarea - in localitatile componente ale Comunei, nu exista canalizare in sistem centralizat, locuitorii utilizand latrine uscate, iar apele pluviale se scurg libere pe rigole sau santuri spre raul Bahna si spre paraul Racovat,
 • Alimentarea cu energie electrica a Comunei se face din statia de transformare 220 / 110 I 20 kv Drobeta Tunnu-Sevenin prin intermediul LRA, 20 kv pe stalpi de beton. Din LEA 20 KV fiind racordate:
  • 3 postuni de transformare in satul Ilovita,
  • 1 post de transformare in satul Bahna,
  • 1 post de transformare in satul Moisesti. Traseele retelei de medie tensiune 20 kv si inalta tensiune 220 / 110 kv si posturile de transfonmare sunt pozitionate pe plansee IT si echipare tehnico-edilitara,
 • Telefonia este asigurata atat pnin telefonia fixa prin reteaua Romtelecom, cat si prin telefonie mobila, retelele Orange si Vodafone, care insa au semnale slabe pe teritoriul comunei,
 • Alimentarea cu caldura - Incalzirea obiectivelor publice si gospodariile individuale se face cu sobe care folosesc combustibil solid (lemne),
 • Alimentarea cu gaze - localitatile comunei nu dispun de retea de gaze naturale, prepararea hranei se face pe aragaze cu butelii sau sobe cu lemne,
 • Gospodaria comunala - deseurile se depoziteaza pe fiecare proprietate individuala.