PRIMARIA COMUNEI ILOVITA

Judetul Mehedinti

PREZENTARE LOCALA

    Asezarea geografica:
    Resedinta de comuna Ilovita este situata in partea de sud-vest a teritoriului administrativ si se dezvolta de-a lungul drumurilor principale si a drumului judetean 607 C. Satul Ilovita este asezat la confluenta raului Bahna cu paraul Racovat, directia vaii fiind aproximativ nord - sud. Valea este relativ ingusta nedepasind 300 m si in mare parte este ocupata de albia raului Bahna care colecteaza toate apele din zona. Ca forma a vetrei, satul Ilovita se Intinde pe o lungime a vaii paraului Racovat pana la varsarea acestuia in raul Bahna si prezinta o ramificatie spre est in pct. Prejneni, de-a lungul DJ 607 C.
    Satul Ilovita se invecineaza la est cu satul Bahna find despasit de acesta prin Dealul Carnpul Bahnei si Dealul Curchia. Spre vest si sud - vest, satul Ilovita, se invecineaza cu mun. Orsova, vecinatate asigurata prin Dealul Tarovat. Spre sud, satul Ilovita se invecineaza cu drumul national 6 (drumul european 70) si cu fluviul Dunarea, limita find inchisa cu pct. Satul de Vacanta Bahna. Spre sud - est, satul Ilovita se invecineaza cu com. Breznita de Ocol, find despasit de aceasta prin Dealul Duhomna si Dealul Matorat, iar spre nord, satul Ilovita se invecineaza cu com. Toples din jud. Caras-Severin, fiind despasit de acesta prin Dealul Dranac.
    Localitatea Bahna este situata in partea de nord - est a teritoriului administrativ, la cca. 4 km fata de satul de resedinta, pe traseul DJ 607 C. Satul Bahna se invecineaza la est cu satul Moisesti find despartit de acesta prin Dealul Boldovin si Dealul Lenisca. Spre est, satul Bahna se Invecineaza cu corn. Ciresu si in partea de sud - est, se invecineaza cu satul Bunoaica, ce apartine acestei comune, despartirea de acestea fiind facuta prin Dealul Gogoeva si Dealul Frasin. In partea de vest, satul Bahna se invecinea cu satul Ilovita, iar Ia sud, are ca vecini comunele Breznita de Ocol (satul Jidostita) si com. Izvorul Barzii (satul Schitul Topolnitei), find despartite de acestea prin Dealul Duhonma si Dealul Matorat. In partea de nord, satul Bahna se invecineaza cu jud. Caras - Severin, granita fiind reprezentata de Dealul Grosanu, Dealul Foienfir si Ogasul Racovat.
    Localitatea Moisesti este situata in partea de nord a teritoriului administrativ, la cca. 8 km fata de satul de resedinta si se accede in localitate din DJ 607 C pe traseul drumului comunal 2, care este nemodernizat. Satul Moisesti se invecineaza Ia est cu satul Negrusa, care apartine com. Ciresu, despartirea fiind facuta prin Dealul Boielaz si Dealul Ganeacului, iar la apus, se invecineaza cu satul Bahna, la sud se invecineaza cu DJ 607 C si raul Bahna si la nord se invecineaza cu jud. Caras-Severin, limita contituind-o Ogasul Racovat.

    Relieful este predominant deluros, cu trecere spre zona de munte, cu inaltimi variind intre 400 - 800 m, o buna parte a teritoriului administrativ fiind impadurit. Ca si caracteristica generala, relieful comunei Ilovita este un relief de munte si podis, iar cele 3 localitati componente ale comunei se situeaza pe vaile Bahnei si Racovalului.

    Solurile sunt brun acide montane si podzoluri, cu fertilitate medie. Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Ilovita este constituit din formatiuni cristaline si sedimentare. Formatiunile cristaline apartin domeniului getic si sunt reprezentate prin sisturi cuarstice si gnaise, iar depozitele sedimentare sunt reprezentate prin marne, pietrisuri si calcare organogene care apartin neogenului.
    Terenuri cu riscuri naturale pe teritoriul comunei Ilovita se Intalnesc in lungul cursului principalelor ape de suprafata: Bahna si Racovat, precum si de-a lungul cursului mai multor torenti care coboara de pe versantii de pe raza satelor Ilovita si Bahna.
    Localitatile comunei Ilovita sunt situate in depresiuni, marginite de dealuri si munti, fiind afectate de anumite fenomene de degradare cum sunt: eroziunile torentiale realizate de torenti (ogase), eroziunile de suprafata realizate de siroiri lineare, care se produc pe unele strazi secundare (ulite) ale localitatilor.
    Datorita reliefului specific si a structurii geologice a litologiei, comuna Ilovita are urmatoarele categorii de terenuri:
 • 725 ha - terenuri acide,
 • 44 ha terenuri nisipoase,
 • 899 ha terenuri cu eroziuni de suprafata
 • 135 ha terenuri cu pietrisuri si stancarii.
    Comuna Ilovita se incadreaza in zona seismica e caracterizata prin Ks = 0.12 si cu o perioada de colt Tc = 1.

    Clima se caracterizeaza prin ierni relativ lungi si cu zapada abundenta si prin ierni racoroase. Vanturile dominante din regiune, bat iarna din sectorul vestic (vest, nord - vest, sud - vest), iar vara, vanturile au o intensitate redusa cu viteze anuale maxime mai mari de 20 m./sec.
    Clima este temperat-continentala cu usoare influente submediteraneene. Temperatura medie a aerului in luna cea mai calda (iulie) a anului este de: 30-35 grade Celsius, iar in luna cea mai rece a anului este de: minus - minus 6 grade Celsius.
    Media anuala a umiditatii relative este de 76%, iar cantitatea medie anuala de precipitatii este de 550 - 800 mm.
    Curentii de aer predominant sunt din vest, nord - vest, nord - est, iar vitezele maxime anuale ale vantului depasesc 20 m / s.
    Adancimea de inghet este 0,90 m.

    Ape de suprafata - localitatile Ilovita si Bahna sunt strabatute de paraul Racovat si de raul Bahna. De asemenea, sunt mai multi torenti care coboara de pe versanti si care pot produce viituri si chiar inundatii, si anume:
 • In satul Bahna:
  • Ogasul Bisericii,
  • Ogasul Foienfirului,
  • Ogasul Mare,
  • Ogasul Cimitirului,
  • Ogasul Topolii,
 • In satul Ilovita:
  • Ogasul lui Ricu,
  • Ogasul lui Stanila,
  • Ogasul Curchiei,
  • Ogasul Trestiei,
  • Ogasul Arveti,
  • Ogasul Clepei,
  • Ogasul Sudoamelor,
  • Ogasul Lespezi,
  • Ogasul lui Craciun,
  • Ogasul Cimitirului,
  • Ogasul Puiu Baca.
    Ape subterane - polii din acumulari in patura de alterare a rocilor cristaline au o presiune redusa si capacitate mica de inmagazinare. Adancimea la care se afla aceste acumulari este intre 2 - 4 m.

    Caile de transport - se caracterizeaza prin aceea ca pe teritoniul comunei Ilovita nu exista unitati sau retele de transporturi, transportul auto pentru calatori si marfuri se face prin firme specializate cu sediul in mun. Orsova si in mun. Drobeta Turnu-Sevenin.
    Locuitorii comunei sunt deserviti zilnic prin curse regulate de autobuze sau microbuze apartinand unor firme specializate pentru transporturi in comun.
    Distanta de la resedinta de comuna si pana la cel mai apropiat oras - Orsova, este de 11 km pe DJ 607, care se intersecteaza cu DN 6 (drumul european 70), care face legatura atat cu mun. Orsova, cat si cu mun. Drobeta Turnu-Severin, care se afla la o distanta de 25 km.
    Distantele de la satul de resedinta si pana la localitatile componente comunei sunt urmatoarele:
 • 4 km pana in satul Bahna,
 • 8 km pana in satul Moiseati.
    Dezvoltare economica -  se caracterizeaza prin aceea ca in comuna Ilovita nu exista amplasate obiective industriale mari, activitatea economica find reprezentata de mici unitati in cadrul gospodariilor individuale, nesemnificative si de agenti economici cu activitate predominanta de comert cu amanuntul in magazine nespecializate.

    Zona industriala - lipseste, iar pe raza comunei Ilovita nu exista nici exploatari miniere sau petroliere si nici depozite sau rezervoare, ori alte capacitati de stocare.

    Resurse naturale - subsolul dispune de rezerve reduse de carbune brun (cu posibilitati reduse de exploatare) si calcare pentru fabricarea varului pe Valea Racovatului si in pct. Bechet si Duhomna.

    Teritoriul administrativ al comunei Ilovita se afla in imediata apropiere a Golfului Bahna si a Manastirii Vodita, comuna Ilovita reprezentand din punct de vedere turistic un tranzit pe valea Bahnei spre rezervatiile naturale si fosilifere Curchia si Lespezi si spre Dealul Duhomnei unde se afla o padure in suprafata de 50.00 ha, care constituie un monument al naturii, find declarata rezervatie naturala de interes national.
    Pe baza particularitatilor geografice si a resurselor turistice, comuna Ilovita se poate dezvolta cu zone de agrement pentru case de vacanta.

    Obiective de utilitate publica de pe raza comunei Ilovita sunt urmatoarele:
 • constructii administrative: sediul Primariei si al Consiliul Local Ilovita cu regim de inaltime - P + M, precum si Postul de Politic Ilovita cu regim de inaltime -
 • constructii invatamant: scoala cu clasele I-VIII Ilovita cu regim de inaltime P + 1, Scoala cu clasele I-IV Bahna, alaturi de care functioneaza si Gradinita de Copii Bahna, cladirea avand regim de inaltime - P, Gradinita de copii Ilovita -  cu regim de inaltime  - P.
 • constructii cultura: Caminul Cultural Ilovita cu regim de inaltime - P, Caminul Cultural Bahna curegim de inaltime - P. Caminul Cultural Moisesti cu regim de inaltime -
 • constructii sanatate: Cabinetul individual de familie al d-nei dr. Constantinescu Liliana cu sediul in satul Ilovita, care functioneaza in incinta unei constructii cu regim de inaltime P + 1, constructie care apartine domeniului public de intenes local,
 • constructii culte: Biserica din cadrul Parohiei Ilovita pentru satul Ilovita si 2 Biserici din cadrul Parohiei Bahna pentru satele Bahna si Moisesti, fiecare sat avand si cate un cimitir,
 • constructii pentru comert: cladirea fostului magazin universal cu regim de inaltime P + 1, care apartine Cooperativei de Consum Drobeta Turnu-Sevenin.
    Vecinatati - Teritoriul administrativ al comunei Ilovita, compus din satele Ilovita, Bahna si Moisesti, este amplasat in partea de vest a judetului Mehedinti si se invecineaza:
 • La nord cu comuna Ciresu,
 • La est cu comunele Ciresu si Izvorul Barzii,
 • La sud cu fluviul Dunarea si cu DN 6 (E 70),
 • La vest cu mun. Orsova si corn. Toplet din jud. Caras-Severin.
    Influente - comuna Ilovita fiind in vecinatatea mun. Orsova si a mun. Drobeta Turnu-Severin este sub influenta celor 2 municipii sub toate domeniile economice si sociale alaturi de aspectele pozitive referitoare la relatiile de piata, fiind remarcate aspectele pozitive referitoare la migrarea populatiei tinere catre orase, precum si preferinta frecventarii institutiilor de invatamant si cultura.
    Riscuri transfrontaliere -
La nivelul comunei Ilovita nu sunt implicatii cu privire la riscuri transfrontaliere.